Đề án Tuyển sinh riêng của Trường Đại học Hoa Lư

GD&TĐ –  Trường Đại học Hoa Lư đã hoàn thiện đề án và đáp ứng được các quy định về quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh riêng chính thức của Trường Đại học Hoa Lư TẠI ĐÂYXem nguồn