– Sau khi Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận cuộc họp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng liên về vụ việc của Trường ĐH Hoa Sen, nhà trường đã có công văn gửi ông Đinh La Thăng, phản hồi về nội dung thông báo này.

Công văn do Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tạo ký ngày 3/6 nêu rõ Đại hội cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 đã triệu tập không đúng trình tự quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm đó và số đại biểu tham dự đại hội không có đủ số cổ phần biểu quyết theo quy chế hoạt động của trường do có sự không thống nhất về cổ phần giữa các thành viên. Do đó UBND TP.HCM đã không công nhận kết quả bầu HĐQT ngày 2/8/2014. Việc tranh chấp cổ phần giữa các bên được tòa án giải quyết thông qua các vụ kiện.

Vụ các công ty I. Connect và Co-ordinate kiện Trường ĐH Hoa Sen liên quan đến chi trả cổ tức đã cso kết quả xét xử phúc thẩm. Bên cạnh đó là 24 vụ kiện của các thành viên góp vốn cá nhân khởi kiện các công ty I. Connect và Co-ordinate để giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu cổ phần đã quyết tòa án thụ lý.

Ngày 18/4/2016, nhà trường đã có công văn báo cáo Thành ủy và UBND TPHCM về vấn đề tranh chấp cổ phần giữa các thành viên chưa được giải quyết triệt để và kiến nghị cơ quan Nhà nước không ra các quyết định liên quan đến quyền biểu quyết của các thành viên góp vốn.

“Do vậy, chúng tôi cho rằng bản án phúc thẩm không phải là cơ sở để xem xét công nhận HĐQT do đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/8/2014 bầu ra” – công văn nêu rõ.

Ông Trần Văn Tạo cũng cho biết HĐQT trường ĐH Hoa Sen đang khẩn trương xây dựng đề án trình Bộ GD-ĐT thẩm định để trình Thủ tướng công nhận là trường đại học hoạt động không vì lợi nhuận.  

Trước đó, Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận cuộc họp của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng liên về vụ việc của Trường ĐH Hoa Sen. Trong văn bản số 176 do Phó chánh văn phòng Thành Ủy, Tăng Phước Lộc ký nêu rõ: Để được công nhận là trường ĐH tư thực hoạt động không vì lợi nhuận, đề nghị Trường ĐH Hoa Sen thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều lệ trường ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ –TTg ngày 10 /12/2014 của Thủ trướng Chính phủ.

Liên quan đến sự việc lùm xùm của Trường ĐH Hoa Sen, ngày 25/5, ông Đinh La Thăng đã chủ trì buổi làm việc để giải quyết các kiến nghị của Trường ĐH Hoa Sen. Cuộc gặp có đại diện của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, lãnh đạo Bộ GD-DT, lãnh đạo Sở Tư Pháp, sở GD-ĐT, đại diện Trường ĐH Hoa Sen và các cổ đông.

Trong cuộc họp ông Đinh La Thăng đã lắng nghe báo cáo, cũng như tâm tư nguyện vọng của Ban giám hiệu Trường ĐH Hoa Sen và các cổ đông.

Từ đây, ông Thăng có kết luận chỉ đạo như sau: Việc quyết định Trường ĐH Hoa Sen hoạt động theo loại hình trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận hay không là thẩm quyền của Đại hội cổ đông Trường ĐH Hoa Sen theo đúng quy định pháp luật.

Để được công nhận là trường ĐH tư thực hoạt động không vì lợi nhuận, đề nghị Trường ĐH Hoa Sen thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều lệ trường ĐH ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ –TTg ngày 10/12 năm 2014 của Thủ trướng Chính phủ, khẩn trương xây dựng đề án trình Bộ GD-ĐT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là trường ĐH tư thực hoạt động không vì lợi nhuận.

Còn hiện tại, Trường ĐH Hoa Sen chưa phải là trường phi lợi nhuận.

Bí thư Đinh La Thăng giao UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ sở, ngành liên quan xem xét trên cơ sở bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xem xét công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen được bầu bổ sung ngày 02 tháng 8 năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân AnhXem nguồn