Điều cần tránh khi xây dựng chương trình và SGK lịch sửNhận định của một số nhà khoa học nghiên cứu về dạy học Lịch sử cho
rằng, môn học lịch sử càng ngày càng ít được chú trọng, học sinh cảm
thấy môn học không có tác dụng với các em học sinh.
Xem nguồn

Leave a Comment