Điều chỉnh quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển


Điều chỉnh quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển

GD&TĐ – Việc quy định làm tròn điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay có thay đổi.

Sự khác nhau về quy định làm tròn điểm thi và điểm xét tuyển được so sánh trong bảng sau:Năm 2015

Năm 2016

• Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

• Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến 0,25;

• Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến 0,25;

• Điểm xét tuyển: không làm tròn.

• Điểm các môn tự luận: tính đến 0,25;

• Điểm các môn trắc nghiệm: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

• Điểm môn ngoại ngữ: làm tròn đến hai chữ số thập phân;

• Điểm xét tuyển: làm tròn đến 0,25 (sau khi cộng điểm ưu tiên quy đổi)Xem nguồn

Leave a Comment