Đình chỉ học 1 năm nam sinh bóp cổ cô giáo


Lãnh đạo Trường THCS Tân Thạch (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) cho biết, hôm nay, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật bằng hình thức đình chỉ 1 năm học đối với nam sinh bóp cổ cô giáo.

Xem nguồn

Leave a Comment