Giảm tối đa nhân viên hành chính để ưu tiên biên chế cho giáo viênGD&TĐ – UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch rà soát, sắp xếp số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm thống nhất thực hiện việc rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

  • Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức
  • Long An tuyển giáo viên
  • Điện Biên tuyển giáo viênXem nguồn

Leave a Comment