Giáo viên tố hiệu trưởng nhận tiền chạy việc bằng… vay, mượn?


Đã có người thân của giáo viên bị chấm dứt hợp đồng đứng ra tố cáo hiệu trưởng nhận tiền chạy việc, lo biên chế nhưng cuối cùng con họ vẫn bị đẩy ra đường.

Xem nguồn

Leave a Comment