– Ngày 19/6, hội thảo “Trường học không áp lực – Đi học là hạnh phúc” đã diễn ra tại CGD Victory – hệ thống trường thực nghiệm thứ 3 tại Hà Nội. 

GS. Hồ Ngọc Đại, công nghệ giáo dục, trường thực nghiệm, hệ thống giáo dục CGD Victory
GS. Hồ Ngọc Đại chia sẻ tại hội thảo “Trường học không áp lực – Đi học là hành phúc”

“Trong nửa thế kỷ qua, chúng ta có thể thấy thế giới tiến bộ như thế nào, nhưng trong tất cả sự tiến bộ ấy của xã hội thì ngành ít tiến bộ nhất là giáo dục. Đó là nỗi đau của mỗi dân tộc, mỗi gia đình.

Bây giờ trẻ em hiện đại có những cái bố mẹ, ông bà nó chưa có. Bạn mua cái tivi về bố mẹ đang loay hoay thì nó xong rồi. Ngày xưa có 5% dân cư đi học để làm ông này ông nọ. Bây giờ 100% dân cư đi học. Ngày trước 95% dân cư không đi học vẫn sống bình thường. Ngày nay 100% dân cư muốn sống bình thường phải đi học” – GS. Hồ Ngọc Đại phát biểu.

Tại hội thảo, ông cũng nhắc lại một câu nói mà ông từng nói cách đây 30 năm, rằng: “Nền giáo dục hiện đại đào tạo ra những người bình thường”. Theo ông, một nền giáo dục hiện đại là nền giáo dục tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh.

Khi đề cập đến vấn đề chọn trường, chọn lớp đang rất “nóng” hiện nay hay việc cho trẻ đi học trước trước khi bước vào năm học mới, GS khẳng định: “Học trước hay học thêm là việc rất không nên. Hiện nay, việc chọn trường là một thất bại về mặt nghiệp vụ sư phạm. Đó là một lỗi tận gốc, trông mong vào những cá nhân hành nghề, trông mong vào địa phương hành nghề, tập thể hành nghề. Còn nếu đã có công nghệ rồi thì ai làm cũng được, học ở đâu cũng được”.

“Nếu chúng ta có một nghiệp vụ sư phạm mới, có công nghệ giáo dục đưa vào thì chỉ 30-40 năm nữa chúng ta có một dân tộc khác. Vì khi trẻ con tự học lấy, tự làm lấy, nó sẽ tự tin. Mà những người tự học lấy, tự làm lấy, họ tự tin thì cũng sẽ tự trọng”.

GS. Hồ Ngọc Đại cho rằng, nếu như khi đến trường, hãy tạo cho trẻ một môi trường học tập không áp lực, không nhồi nhét, không thầy đọc trò chép, thì khi nghỉ hè hãy để cho trẻ được chơi. “Trẻ con học ở trường là hoàn toàn đủ. Cuộc đời còn bao nhiêu thứ nữa chứ đâu phải chỉ mấy chữ. Mùa hè nên cho trẻ chơi. Đó là hạnh phúc của trẻ, đừng cướp mất hạnh phúc đó”.

Đi theo triết lý của công nghệ giáo dục, Hiệu trưởng hệ thống giáo dục CGD Victory – ông Lê Tiến Thành cho biết, trọng tâm giáo dục của CGD Victory là giáo dục con người: phát triển các kỹ năng và phẩm chất: tự giác, tự quản, tự học, tự đánh giá, tự chủ và tự tin. Chương trình giáo dục của trường dựa trên hai phương châm: cơ bản và phát triển. Cơ bản để đáp ứng yêu cầu giáo dục cơ bản toàn diện cho mọi học sinh. Phát triển để đáp ứng yêu cầu phát triển riêng của mỗi học sinh.Xem nguồn