Cụ thể, Hà Nội có tổng cộng 50.460 chỉ tiêu và 145.653 học sinh đăng ký vào lớp 10. Trong đó, tổng số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 là 75.471, nguyện vọng 2 là 70.190.

Năm nay, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Học sinh đủ điều kiện ở khu vực tuyển sinh nào, được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập của khu vực tuyển sinh đó.

Những học sinh thuộc vùng giáp gianh giữa cáckhu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú… đủ điều kiện được phép đổi khu vực tuyển sinh nếu hai nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập phải ở trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Cụ thể số lượng học sinh đăng kí vào lớp 10 không chuyên:

Mỹ HàSource link