Hà Nội, Nghệ An dẫn đầu phía Bắc về giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật


Hà Nội, Nghệ An và Hải Phòng dẫn đầu về số lượng giải thưởng tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc.

Xem nguồn

Leave a Comment