24 điểm thi đặt tại 24 trường THPT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT được bố trí làm điểm thi chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm báo công tác tổ chức thi tại điểm thi theo đúng quy chế và hướng dẫn thi THPT quốc gia năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

Các điểm thi cụ thể như sau:
Xem nguồn