Khảo sát học sinh vào lớp 1 chương trình tiếng Pháp song ngữ


Theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2016 – 2017 của Sở GD-ĐT TPHCM, các trường sẽ tổ chức thực hiện khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm để tuyển sinh đầu vào. Thời gian khảo sát sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2016.

Học sinh vào lớp 1 muốn học chương trình tiếng Pháp song ngữ sẽ trải qua kỳ khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm

Học sinh vào lớp 1 muốn học chương trình tiếng Pháp song ngữ sẽ trải qua kỳ khảo sát bằng hình thức trắc nghiệm

Kết quả bài khảo sát không làm tròn số. Điểm xét tuyển dựa trên kết quả khảo sát tính từ cao xuống thấp và không xét tuyển điểm dưới 5 (theo thang điểm 10).

Từ nay đến ngày 17/6, các trường xây dựng kế hoạch, thông báo và hướng dẫn đăng ký tuyển sinh cho tất cả học sinh không phân biệt đối tượng trái tuyến.

Hoài NamXem nguồn

Leave a Comment