Khen thưởng thầy giáo thất nghiệp trả gần 90 triệu đồng tiền rơi


Tỉnh đoàn Gia Lai đã khen thưởng đột xuất gương người tốt, việc tốt cho hành động trả lại hơn 88 triệu đồng nhặt được của thầy giáo Luân.

Xem nguồn

Leave a Comment