Kỷ luật nếu để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định


Theo đó, ngày 5/7, bà Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ký công văn số 1320/SGDĐT-GDtrH về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện khung thời gian năm học 2016-2017.

Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm những đơn vị không thực hiện khung thời gian năm học 2016-2017.

Qua đánh giá của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, thời gian qua, hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học và quy định hiện hành về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh tựu trường sớm, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định ngay khi năm học 2015-2016 vừa kết thúc.

Trước thực trạng trên, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, kèm theo quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 13/8/2015.

Theo đó, trong thời gian học sinh nghỉ hè, các cơ sở giáo dục không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình. Tham gia hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh.

Cùng với đó là việc tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh này và các quy định của Bộ GD&ĐT.

Kể từ ngày 5/7 đến ngày tựu trường năm học mới 2016-2017, là thời gian học sinh nghỉ hè, nên các cơ sở giáo dục phổ thông (THCS, THPT), không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình. Việc tổ chức ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao…cho học sinh chỉ được tổ chức sau ngày tựu trường, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa (có thông báo sau).

Các cơ sở giáo dục cho học sinh tựu trường trước khung thời gian năm học sẽ bị xử lý nghiêm

Các cơ sở giáo dục cho học sinh tựu trường trước khung thời gian năm học sẽ bị xử lý nghiêm

Giám đốc Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các phòng GD&ĐT tăng cường quản lý, kiểm tra chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với cấp tiểu học. Các cơ sở giáo dục tiểu học nếu tổ chức dạy thêm, học thêm là vi phạm quy định hiện hành, gây áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh, tạo bức xúc trong xã hội và làm giảm uy tín của ngành.

Đối với học sinh đầu cấp, các cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT không tổ chức, kiểm tra, khảo sát học sinh đầu năm học; không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định, khảo sát chất lượng đầu năm học ở các lớp đầu cấp sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Duy TuyênXem nguồn

Leave a Comment