– Ngày 10/6, nhiều giáo viên và học sinh tại Đồng Nai phản ánh về việc đề thi môn toán kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 ở Đồng Nai có nhiều sai sót. Việc sai sót này khiến nhiều giáo viên bức xúc và học sinh lo lắng ảnh hưởng đến kết quả thi.

đề toán sai sót, tuyển sinh lớp 10, đề thi lớp 10

Tại câu 4 (1 điểm): Cho biểu thức A với điều kiện x 0, y và x y. Đề yêu cầu rút gọn biểu thức A và tính giá trị của biểu thức A khi x= 1- và y = 1+.

Theo phản ánh của nhiều thí sinh và giáo viên thì x = 1- < 0 (trái với điều kiện đề bài ra là x Điều này là vô nghĩa vì chỉ có nghĩa khi x 0.

Ngoài ra, có một giáo viên dạy Toán THPT cho biết, đề bài câu 5 (3,5 điểm) cũng có vấn đề.

Cụ thể: Nếu thí sinh vẽ hình trong trường hợp AB>AC thì thứ tự các đỉnh của tứ giác CNKH không liên tục. Nếu thí sinh vẽ hình trong trường hợp AB<AC thì thứ tự các đỉnh của tứ giác CNKH là liên tục nhưng cho kết quả ở câu 5.2 khác với trường hợp AB>AC.

Theo giáo viên này, đề bài nên cho điều kiện cụ thể để không dẫn đến bài toán đa nghiệm.

Bà Huỳnh Lệ Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh về việc sai đề thi toán và hiện Sở đang kiểm tra nhưng chưa có kết luận”.Xem nguồn