Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tổ chức thi 8 môn gồm: Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. 

Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Các môn ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm. Riêng đề thi môn Ngữ văn có 2 phần Đọc hiểu Làm văn.

Ngày 30/6, vào lúc 8g sáng, thí sinh làm thủ tục dự thi gồm Nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót nếu có.

Lịch thi THPT quốc gia 2016 cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

1/7

SÁNG Toán 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14g15 14g30

2/7

SÁNG Ngữ văn 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Vật lí 90 phút 14g15 14g30

3/7

SÁNG Địa lí 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Hóa học 90 phút 14g15 14g30

4/7

SÁNG Lịch sử 180 phút 7g25 7g30
CHIỀU Sinh học 90 phút 14g15 14g3