Clip hơn 4 phút quay cảnh nam sinh đốt sách giáo khoa lớp 12 sau khi
kết thúc môn thi Địa lý ngày 3/7, khiến cư dân mạng bất bình.
Xem nguồn