Thiếu hẳn quy trình phản biện chặt chẽ, đăng bài theo kiểu xin-cho khiến giới chuyên môn không tin tưởng vào chất lượng đăng trên tạp chí khoa học tại Việt Nam.
Xem nguồn