Dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, nhiều phụ huynh đã phải trốn trong lúc chờ đợi con thi vào chiều hôm nay (11/6).
Xem nguồn