GD&TĐ – Sở GD&ĐT Phú Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2016 – 2017 đối với các trường tổ chức thi tuyển và hướng dẫn xét tuyển cho các trường THPT, THCS và THPT tổ chức xét tuyển.

Cụ thể điểm chuẩn trường THPT chuyên Lương Văn Chánh:


Với Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trên cơ sở chỉ tiêu được UBND tỉnh giao và căn cứ vào số lượng học sinh dân tộc của từng huyện đăng ký dự thi vào lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú, Sở GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho từng huyện để đảm bảo đào tạo nguồn cán bộ người dân tộc cho địa phương.

Chỉ tiêu cho từng huyện và điểm trúng tuyển vào lớp 10 của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh như sau:


Các trường còn lại tổ chức thi tuyển:


 Đối với các trường xét tuyển:

Xem nguồn