Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú vùng dân tộc thiểu số, miền núi được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú vùng dân tộc thiểu số, miền núi được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo.

TS Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT – dự và chỉ đạo hội thảo. Tham dự còn có đại điện lãnh đạo Sở, Phòng GD&ĐT, các phòng, ban, trường học 30 tỉnh/thành có trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú trong cả nước.

Theo báo cáo về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) vùng dân tộc thiểu số, miền núi, từ khi ra đời đến nay, hệ thống các trường phổ thông dân tộc bán trú đã góp phần quan trọng trong việc tăng tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đồng thời tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương trong thời kỳ đổi mới.

Về quy mô, số lượng trường phổ thông dân tộc bán trú: Năm học 2010-2011, cả nước chỉ có 2 tỉnh có trường phổ thông dân tộc bán trú với số lượng 127 trường, 13.230 học sinh.

Nhưng đến năm học 2015-2016, trên cả nước có 28 tỉnh đã thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú, với số lượng 979 trường, 145.998 học sinh.

Theo đó, số lượng trường phổ thông có HSBT cũng tăng mạnh: Năm học 2010-2011, trên cả nước chưa có trường phổ thông nào có HSBT, thì đến năm học 2015-2016 đã có 30 tỉnh/thành có trường phổ thông có HSBT, với số lượng 1.982 trường, 118.978 học sinh.Rà soát, quy hoạch phát triển hệ thống trường PTDTBT là một trong những nội dung trọng tâm được Hội thảo tập trung thảo luận.

 

Theo ông Trần Xuân Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ GD&ĐT), trong thời gian qua, hệ thông trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập đã đáp ứng được nhu cầu thực tế của giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Từ khi thành lập hệ thống trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương; sự đồng thuận của xã hổi, ủng hộ của phụ huynh học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú đã mang lại hiệu quả to lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì sĩ số, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có HSBT đang gặp phải rất nhiều khó khăn, cần phải giải quyết. Nhất là vấn đề hệ thống cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học, chăm sóc, giáo dục học sinh bán trú.

Chính vì vậy, việc Bộ GD&ĐT xây dựng dự thảo đề án “Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú giai đoạn 2016-2025” có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tại Hội thảo, đại điện lãnh đạo Sở, Phòng GD&ĐT, các phòng, ban, trường học đến từ 30 tỉnh/thành đã tham gia phát biểu chia sẻ kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú và nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tổ chức bán trú, giáo dục học sinh bán trú tại cơ sở, địa phương mình; góp ý kiến, xây dựng đề án “Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT giai đoạn 2016-2025” mà Bộ GD&ĐT dự thảo.


Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã thẳng thắn tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng dự thảo đề án “Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú giai đoạn 2016-2025”  của các đại biểu tham gia hội thảo.

Theo đó, trên cơ sở nắm bắt về tình hình phát triển, quy mô, số lượng và điều kiện hoạt động trường PTDTBT tại các địa phương, Thứ trưởng đã lưu ý lãnh đạo các Sở GD&ĐT, phòng, ban, các trường PTDTBT cần tham mưu với chính quyền địa phương trong việc ra soát, quy hoạch phát triển hệ thống trường PTDTBT.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Việc thành lập, xây dựng trường PTDTBT một cách manh mún, nhỏ lẻ, có quy mô nhỏ sẽ gây khó khăn cho quá trình đầu tư phát triển cũng như đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục.

Cho nên, việc ra soát, quy hoạch phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú trong thời gian đến có một ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chính vì vậy, ngành GD&ĐT các địa phương cần tham mưu với chính quyền địa phương để quy hoạch lại hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú một cách phù hợp, trên cơ sở dự báo quy mô phát triển dân số, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có HSBT tích cực thực hiện công tác đảm bảo an toàn, chăm sóc, giáo dục cho học sinh khi ăn ở bán trú tại trường; Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh; Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi.Xem nguồn