Thanh Hóa: Huy động gần 900 cán bộ chấm thi THPT quốc gia 2016


Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016 tại Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016 tại Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo đó, cụm thi số 34 do Trường ĐH Hồng Đức chủ trì tổ chức dành cho thí sinh dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH sẽ huy động khoảng 440 cán bộ chấm thi. Cụm thi của Sở GD&ĐT Thanh Hóa tổ chức dành cho thí sinh dự thi xét tốt nghiệp THPT sẽ huy động khoảng 450 cán bộ chấm thi.

Bắt đầu từ ngày 5/7, hội đồng chấm thi cụm thi do Sở GD&ĐT tổ chức sẽ tiến hành làm phách bài thi tự luận. Ngày 6/7, cụm thi này sẽ chấm thi môn trắc nghiệm; ngày 8/7, bắt đầu chấm thi môn tự luận.

Đối với cụm thi số 34 – Trường ĐH Hồng Đức tổ chức, bắt đầu từ ngày 8/7, hội đồng chấm thi sẽ làm việc; ngày 9/7, sẽ bắt đầu chấm thi.

Cũng theo Trường ĐH Hồng Đức, phần chấm thi các môn tự luận sẽ huy động cán bộ chấm thi của Trường ĐH Hồng Đức (chiếm 32%) và giáo viên THPT của Sở GD&ĐT Thanh Hóa (chiếm 68%). Đối với bài thi môn trắc nghiệm, việc chấm thi sẽ do nhà trường tự tổ chức chấm.

Nhà trường đã đăng ký sử dụng phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GD&ĐT cung cấp và có đủ khả năng huy động cán bộ chấm thi trắc nghiệm, cán bộ hỗ trợ công nghệ thông tin, thanh tra, công an tham gia công tác chấm thi trắc nghiệm đảm bảo an toàn và đúng quy chế.

Ông Hoàng Dũng Sĩ – Trưởng phòng Đào tạo – Trường ĐH Hồng Đức – cho biết thêm: Tại cụm thi số 34 có 4 bài thi môn Tiếng Nhật. Do nhà trường không có giáo viên dạy môn Tiếng Nhật nên hội đồng chấm thi sẽ đề nghị Cục khảo thí & KĐCLGD giới thiệu địa chỉ gửi chấm bài thi này. Phấn đấu, trước ngày 20/7, Trường ĐH Hồng Đức sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.Xem nguồn

Leave a Comment