Thanh Hóa ra công văn “hỏa tốc” chỉ đạo giải quyết giáo viên dôi dư


Để giải quyết triệt để tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hành chính các cấp học so với biên chế được giao và theo định mức quy định của tỉnh, ngày 6/7, thực hiện chỉ đạo của ông Phạm Đăng Quyền – Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, văn phòng UBND tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc số 7265/UBND-THKH gửi Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT và Sở Tài chính.

Hàng trăm giáo viên, nhân viên hợp đồng trong ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc hết hợp đồng chưa biết đi về đâu

Hàng trăm giáo viên, nhân viên hợp đồng trong ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc hết hợp đồng chưa biết đi về đâu

Theo đó, ông Quyền giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, trên cơ sở kết quả rà soát, kiểm tra thực tế việc thực hiện Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 và Quyết định 1378/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh và căn cứ quy mô trường lớp học, số lượng học sinh, nhu cầu giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hành chính của từng cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó là đánh giá thực trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hành chính (bao gồm cả biên chế và lao động hợp đồng) đối với từng cấp học.

Sau khi đánh giá thực trạng, cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân của từng đơn vị, địa phương có liên quan đến việc tuyển dụng và hợp đồng lao động trái quy định kể từ khi Quyết định 3678 có hiệu lực thi hành.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng giáo viên dôi dư theo lộ trình từng năm, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành và đơn vị liên quan đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả (bao gồm cơ chế chính sách nếu cần thiết). Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10/7.

Những ngày qua, dư luận đang hướng sự chú ý đến việc UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa ra thông báo dừng không tiếp tục ký hợp đồng với gần 400 giáo viên hợp đồng trên địa bàn. Hàng trăm giáo viên lo lắng khi nhận được thông báo này và hiện dư luận cũng như các giáo viên đang trông chờ vào kết quả đánh giá thực trạng và hướng giải quyết cũng như làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Duy TuyênXem nguồn

Leave a Comment