Hội thảo khoa học về Khởi nghiệp mang đến góc nhìn thực tế, tích cực hơn cho sinh viênHội thảo khoa học về Khởi nghiệp mang đến góc nhìn thực tế, tích cực hơn cho sinh viên

Tại Hội thảo các chuyên gia đã cùng “bóc tách” những hạn chế còn tồn tại trong môi trường khởi nghiệp hiện nay tại Việt Nam.

12 tham luận được gửi đến Hội thảo với đầy đủ góc nhìn từ các chuyên gia, doanh nghiệp như: Năng lực khởi nghiệp: bẩm sinh hay được đào tạo. Các rào cản trong môi trường khởi nghiệp Việt Nam hiện nay. Mối quan hệ giữa năng lực nội sinh và khởi nghiệp kinh doanh…. đã mang lại góc nhìn thực tế hơn trong chặng đường khởi nghiệp cho sinh viên. Một học giả đang trình bày tham luận tại Hội thảo 

Việt Nam hiện có trên 500.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh. Trong đó TPHCM chiếm một nửa, đóng góp 47% GDP, 40% ngân sách cũng như tạo việc làm cho 50% lao động cho Nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng một môi trường khởi nghiệp tốt  theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài là việc phải làm ngay.

Nhận thấy vai trò quan trọng của “khởi nghiệp”, học hỏi theo các kinh nghiệm quốc tế và vận dụng thích nghi với bối cảnh Việt Nam, UEH đã hình thành chuyên ngành đào tạo “khởi nghiệp” nhằm cung cấp các năng lực khởi nghiệp và thôi thúc ý tưởng khởi nghiệp từ sinh viên.

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài đánh giá: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã có một bước phát triển mới về nhìn nhận vai trò của kinh tế tư nhân và được đông đảo dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Đó là sự xác nhận “kinh tế tư nhân là động lực quan trọng” trong sự phát triển của đất nước.

“Khởi nghiệp đang được Đảng và Chính phủ quan tâm với kỳ vọng thúc đẩy Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp trong tương lai.  Do đó, các trường đại học nói riêng, tổ chức giáo dục nói chung cần phải có vai trò khơi dậy ý định khởi nghiệp và kiến tạo các năng lực khởi nghiệp cho sinh viên. Có như thế, chúng ta mới có thể tiến đến việc trở thành một quốc gia khởi nghiệp” – ông Hoài nhấn mạnh.Xem nguồn