GD&TĐ – Lào Cai: Hội thi thiếu nhi tuyên truyền sách, giao lưu Toán, tiếng Việt: Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, các huyện, thành phố của tỉnh đã triển khai tổ chức động tuyên truyền sách, giao lưu Toán, tiếng Việt. Xem nguồn