Sở GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX tiến hành xem xét kiểm tra lại các chi tiết như tên gọi của trường, địa chỉ.

Nếu có vấn đề cần điều chỉnh hoặc không điều chỉnh, báo cáo bằng văn bản về Sở trước ngày 22/6/2016.

Sở GD&ĐT lưu ý: Các chi tiết về tên trường, địa chỉ rất quan trọng vì có liên quan đến việc thông báo cho học sinh dự thi và người làm công tác thi. Mỗi điểm thi cử 1 Phó trưởng điểm thi và cán bộ nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm phân công của Trưởng điểm thi.

Địa điểm Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2016 tại TP HCM như sau:


Xem nguồn