Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 sinh viên


 

 Những SV nhận bằng tốt nghiệp đợt này là SV khóa 7 niên khóa 2013 – 2016 thuộc các chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Thương mại, Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị kinh doanh khash sạn, Quản trị kinh doanh nhà hàng, Kế toán thương mại & dịch vụ, Kế toán Khách sạn – Nhà hàng, Kiểm toán doanh nghiệp, Marketting thương mại, Truyền thông Marketing, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Kinh doanh bảo hiểm, Kinh doanh xăng dầu.

Trong số 1.012 SV tốt nghiệp, có 52 SV xuất sắc, chiếm tỉ lệ 5,1%; 253 SV giỏi (25%)…

Cũng trong dịp này, nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức Phiên tư vấn và giới thiệu việc làm với sự tham gia của 40 doanh nghiệp. Trong số này, có 8 doanh nghiệp thham gia tuyển dụng trực tiếp và 32 doanh nghiệp tuyển dụng thông qua Trung tâm đối ngoại, truyền thông và Hỗ trợ SV để nhận hồ sơ với khoảng 550 vị trí tuyển dụng.

Khóa 2013 – 2014 là khóa đào tạo bậc CĐ thứ 3 mà trường CĐ Thương mại áp dụng phương thức đào tạo theo hình thức học chế tín chỉ.Xem nguồn

Leave a Comment