Video bài giảng: Cách lấy điểm 9 môn toán về giải phương trình – hệ phương trình


Bởi vậy ” Phương pháp căn hóa” một phương pháp rất tốt khi dùng các chức năng của casio để dự đoán nghiệm phương trình vô tỉ có nghiệm vô tỉ, đặc biệt là nghiệm ở dạng thập phân (dưới dạng căn thức nghiệm của phương trình bậc 2).

Đây là một phương pháp hay, các bạn học sinh có thể tham khảo để áp dụng cho các bài phương trình, hệ phương trình – thường là câu lấy điểm 9 trong đề thi THPT quốc gia.

Với phương pháp giảng dạy chú trọng phát triển tư duy học sinh, thầy giáo Nguyễn Bá Tuấn – Giảng viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội sẽ giúp thí sinh làm tốt môn toán trong kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Video bài giảng: Cách lấy điểm 9 môn toán về giải phương trình – hệ phương trình (phần 1)

Video bài giảng: Cách lấy điểm 9 môn toán về giải phương trình – hệ phương trình

Hồng Hạnh



Xem nguồn

Leave a Comment