8 trường ĐH Việt Nam đã xây dựng, triển khai thành công 10 chương trình đào tạo ĐH định hướng nghề nghiệp ứng dụng trong các lĩnh vực Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông lâm, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Điện tử và Công nghệ thông tin.

Thông tin đưa ra tại hội nghị tổng kết dự án phát triển giáo dục ĐH định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) ở Việt Nam giai đoạn 2 do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 23/6.

Xây dựng chương trình, chương trình đào tạo đại học, định hướng nghề nghiệp, Bộ GD-ĐT
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhận bàn giao kết quả từ Dự án

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, những năm trước mắt dự kiến các cơ sở giáo dục ĐH theo định hướng nghiên cứu chiếm tỉ lệ khoảng 15-20% tổng số các cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam. Đa số còn lại là các trường ĐH theo định hướng ứng dụng và thực hành nghề nghiệp….

Để hỗ trợ cho việc phát triển chương trình theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, từ năm 2005 Dự án Giáo dục ĐH Việt Nam – Hà Lan giai đoạn 1 đã triển khai tại 8 trường ĐH với sự tham gia tích cực của các trường ĐH khoa học ứng dụng Hà Lan.  

8 trường ĐH Việt Nam tham gia dự án đã xây dựng, triển khai thành công 10 chương trình đào tạo ĐH định hướng nghề nghiệp ứng dụng trong các lĩnh vực Du lịch và Khách sạn, Sư phạm, Nông lâm, Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Điện tử và Công nghệ thông tin.

Các chương trình đã tạo được sự gắn kết giữa cung và cầu, giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, giữa hoạt động đào tạo và sử dụng nhân lực…

Theo Thứ trưởng, việc triển khai dự án POHE2 tại Việt Nam là hoạt động quan trọng hỗ trợ cho việc triển khai Nghị quyết số 29 và Luật Giáo dục ĐH về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo – với tinh thần coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của các cơ sở giáo dục ĐH và là căn cứ để định hướng phát triển cơ sở giáo dục…

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm là thông số quan trọng đánh giá sự thành công của chương trình đào tạo và đó cũng là một trong những thông số quan trọng trong kiểm định chất lượng, xếp hạng các trường ĐH.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, dự án POHE2 đã hoàn thành các mục tiêu, các chương trình đào tạo giai đoạn 1 đã được cập nhật, 39 chương trình đào tạo mới đã phát triển, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng được tăng cường; Đồng thời, chương trình bồi dưỡng giảng viên POHE đã được xây dựng hoàn chỉnh với việc thành lập 5 trung tâm bồi dưỡng giảng viên; Các đợt tập huấn phát triển chương trình đào tạo đã đến hơn 100 trường ĐH khác trong cả nước…

Để nhân rộng mô hình giáo dục ĐH theo định hướng ứng dụng trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị: 8 trường tham gia dự án đóng vai trò hạt nhân, trở thành những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng phương pháp và phát triển mô hình đào tạo POHE cho các trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Nguyễn Hiền Xem nguồn