Giải SBT Hình học 12 chương 3 Bài 3 Phương trình đường thẳng

Bài 3. Phương trình đường thẳng.  sách bài tập (SBT) – Hình học 12 Bài 3.31 Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng (Delta )  trong các trường hợp sau: a)  (Delta ) đi qua điểm A(1; 2; 3) và có vecto chỉ phương (overrightarrow a  = (3;3;1)) ; b)  (Delta ) đi… [ Xin … Read more