Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17- chương 2 vận động – SBT Sinh học lớp 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Sách bài tập Sinh học 8, chương ii: vận động. Hướng dẫn Giải bài tập trang 17 chương 2 vận động Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Bộ xương người gồm những phần nào ? Bộ xương có chức năng gì ? Phân biệt đặc điểm của các loại xương…

Bài 1. Bộ xương người gồm những phần nào ? Bộ xương có chức năng gì ? Phân biệt đặc điểm của các loại xương.

■ Lời giải:

– Bộ xương người bao gồm các phần :

+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt.

+ Xương thân gồm xương sống, xương sườn, xương ức.

+ Xương chi có xương chi trên (tay) và xương chi dưới (chân).

– Chức năng của bộ xương : vận động, nâng đỡ và bảo vệ các bộ phận quan trọng của cơ thể, trong đó hai chức năng vận động và nâng đỡ là chính.

– Các loại xương :

Loại xương

Đặc điểm

Xương ngắn

–    Ngắn.

–    Dưới lớp màng xương là mô xương cứng, bên trong mô xương cứng là mô xương xốp chứa tuỷ đỏ.

–    Không có khoang lớn ở giữa chứa tuỷ xương.

Ví dụ : xương đốt sống, xương cổ tay, xương cổ chân.

Xương dài

–    Dài.

–     Đầu là mô xương xốp ; phần đầu khớp được bọc lớp sụn nhẵn.

–    Ở giữa là thân xương hình ống, có mô xương cứng và khoang lớn ở giữa chứa tuỷ xương (tuỷ đỏ ở trẻ em và tuỷ vàng ở người trưởng thành). Ví dụ : xương cánh tay, xương cẳng tay, xương đùi, xương cẳng chân.

Xương dẹt

–    Dẹt, mỏng.

–    Dưới lớp màng xương là mô xương cứng, rồi đến mô xương xốp.

–    Không có khoang lớn ở giữa chứa tuỷ xương.

Ví dụ : xương sọ, xương mặt, xương bả vai, xương cánh chậu.

 

The post Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 17- chương 2 vận động – SBT Sinh học lớp 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap