Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 – chương mở đầu – SBT Sinh học lớp 7

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 Sách bài tập Sinh học 7, mở đầu. Hướng dẫn Giải bài tập trang 5 chương mở đầu Sách bài tập (SBT) Sinh học 7. Câu 1: Thế giới động vật đa dạng phong phú như thế nào ?…

Bài 1. Thế giới động vật đa dạng phong phú như thế nào ?

■ Lời giải:

Qua vài tỉ năm tiến hoá, thế giới động vật tiến hoá theo hướng đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể, thể hiện :

– Đa dạng về loài:

+ Từ nhiều loài có kích thước nhỏ như trùng biến hình đến loài có kích thước lớn như cá voi.

+ Chỉ một giọt nước biển thôi cũng có nhiều đại diện của các loài khác nhau (hình 1.3 SGK).

+ Chỉ quây một mẻ lưới, tát một cái ao, lập tức được vô số các loài khác nhau. Đã có khoảng 1,5 triệu loài được phát hiện.

– Phong phú về số lượng cá thể: Một số loài có số lượng cá thể rất lớn, cá biệt, có loài có số lượng lên đến hàng vạn, hàng triệu cá thể như : các đàn cá biển, tổ kiến, đàn chim di cư, chim hồng hạc…

Bài 2. Giải thích tại sao thê giói động vật đa dạng và phong phú.

■ Lời giải:

Thế giới động vật đa dạng và phong phú vì:

– Chúng đã có quá trình tiến hoá vài tỉ năm : Tuy nhiều loài động vật đã mất đi, nhưng nhiều loài mới đã sinh ra và ngày càng đông đảo.

– Chúng đã thích nghi với các điều kiện tự nhiên khác nhau của Trái Đất như : Từ ở nước đến ở cạn, từ vùng cực lạnh giá đến vùng nhiệt đới nóng nực, từ đáy biển đến đỉnh núi… Khắp nơi đều có động vật sinh sống.

Bài 3. Hãy lập bàng so sánh sự giống nhau và khác nhau giũa động vật và thực vật

  ■ Lời giải:

The post Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 5 – chương mở đầu – SBT Sinh học lớp 7 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap