Bài 1, 2, 3, 4 trang 5: chương I Khái quát về cơ thể người – SBT Sinh học lớp 8

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 Sách bài tập Sinh học 8, chương i: khát quát về cơ thể người. Hướng dẫn Giải bài tập trang 5 chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào ?…

Bài 1. Nói rằng tế bào trong cơ thể đều có cấu tạo chung. Cho biết cấu tạo chung đó được thể hiện như thế nào ?

 Lời giải:

Tế bào có cấu tạo gồm :

– Màng sinh chất còn gọi là màng tế bào.

– Chất tế bào có chứa các bào quan như : lưới nội chất (lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt), bộ máy Gôngi, ti thể, trung thể…

– Nhân : đây là phần quan trọng nhất vì đóng vai trò điều khiển các hoạt động sống của tế bào. Nhân chứa nhiễm sắc thể, là cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin, có vai trò quyết định trong di truyền ; nhân con tổng hợp ARN ribôxôm (rARN).

Bài 2. Khi nói về các hệ co quan trong cơ thể, cho biết:

a)  Vai trò của các hệ co quan đó.

b) Vẽ so đổ thể hiện mối quan hệ giũa các hệ co quan trong cơ thể.

 Lời giải:

a) Vai trò của các hệ cơ quan

– Hộ tiếu hoá : Tiếp nhận thức ăn, nước, muối khoáng ; biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng ; hấp thụ và thải chất bã.

– Hệ hồ hấp : Thực hiện trao đổi khí O2, CO2 giữa cơ thể và môi trường.

– Hệ tuần hoàn : Vận chuyển chất dinh dưỡng, Oo tới các tế bào, đồng thời vận chuyển các chất thải và dư thừa đến các cơ quan bài tiết.

– Hệ bài tiết : Lọc và thải các sản phẩm phân huỷ của tế bào và các sản phẩm dư thừa, độc hại.

–  Hệ vận động (cơ, xương) : Vận động cơ thể.

– Hệ sinh dục : Có chức năng sinh sản.

– Hệ thần kinh : Tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường, điều hoà hoạt động các cơ quan.

– Hệ nội tiết : Tiết hoocmôn điều hoà trao đổi chất và chuyển hoá trong tế bào cơ thể.

b)   Mối quan hệ giữa các hệ cơ quan

The post Bài 1, 2, 3, 4 trang 5: chương I Khái quát về cơ thể người – SBT Sinh học lớp 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap