Bài 1: Bài mở đầu – Sinh 8

Bài 1: Bài mở đầu

4.8 (96%) 380 đánh giá

Bài 1: Bài mở đầu

Bài 1 (trang 7 sgk Sinh học 8) : Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.

Lời giải:

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:

• Giống nhau: có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

• Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

Bài 2 (trang 7 sgk Sinh học 8) : Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn ” Cơ thể người và vệ sinh”.

Lời giải:

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể, trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

The post Bài 1: Bài mở đầu – Sinh 8 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap