Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung – Giải bài 11 ->20 – Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1

Câu 11. Trang 104 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng ({{AB} over {AC}} = {5 over 6}), đường cao (AH = 30cm). Tính HB, HC.

Gợi ý làm bài:

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung – Giải bài 11 ->20 – Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap