Bài 1 trang 8 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Hãy chọn phát biểu đúng….

Bài 1. Điện tích – Định luật cu lông – Bài 1 trang 8 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hãy chọn phát biểu đúng.

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A.  tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

B.  tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 

Giải

Chọn C

Goc hoc tap