Bài 1 – Trang 9 – SGK Lý 11, Điện tích điểm là gì ?…

Điện tích định luật Cu-lông – Bài 1 – Trang 9 – SGK Vật lí 11. Điện tích điểm là gì ?

1. Điện tích điểm là gì ?

Giải.

Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Các điện tích khác dấu thì hút nhau..

Goc hoc tap