Bài 11: Pin và acquy( nâng cao)

Câu C1 trang 53 SGK  

Hãy giải thích sự xuất hiện hiệu điện thể điện hóa trong trường hợp kẽm nhúng vào dung dịch ZnSO4.

Giải

Pha ZnSO4 vào nước, ZnSO4 bị phân li thành 2 loại ion:

(ZnS{O_4} to Z{n^{2 + }} + S{O_4}^{2 – })

Khi nhúng thanh kẽm vào dung dịch ZnSO4, các ion SO4 bám vào thanh kẽm truyền 2 êlectron trở thành SO4 trung hòa tác dụng với 1 nguyên tử Zn tạo thành ZnSO4 tan lại vào dung dịch.

Kết quả thanh kẽm tích điện âm và lớp dung dịch phía ngoài thiếu êlectron nên tích điện dương tạo thành 1 hiệu điện thế điện hóa.

——————————————————

Bài 1 trang 56 SGK  

 Chọn phát biểu đúng

Trong nguồn điện hoá học (pin, acquy) có sự chuyển hoá

A. từ nội năng thành điện năng.               B. từ cơ năng thành điện năng

C. từ hoá năng thành điện năng.              D. từ quang năng thành điện năng.

Giải

là phát biểu đúng.

——————————————————

Bài 2 trang 56 SGK 

Chọn phát biểu đúng.

Pin là nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân. Hai điện cực đó

A. một cực là vật dẫn điện, cực kia là vật cách điện

B. đều là vật cách điện.

C. là hai vật dẫn cùng chất.

D. là hai vật dẫn khác chất.

Giải

D là phát biểu đúng

The post Bài 11: Pin và acquy( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap