Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng( nâng cao)

Bài 1 trang 83 SGK  

Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

A. Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên.

B. Trên dây có những bụng sóng xen kẽ với những nút sóng.

C. Tất cả các phần tử trên dây đều dao động với biên độ cực đại.

D. Tất cả các phần tử trên dây đều chuyển động với cùng vận tốc.

Giải

Khi trên một sợi dây có sóng dừng, ta quan sát thấy trên dây có những bụng sóng xen kẽ với nút sóng.

Chọn đáp án B.

————————————————-

Bài 2 trang 83 SGK  

Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng (lambda ). Muốn có sóng dừng trên dây thì độ dài l của dây phải có giá trị nào dưới đây?

A. (l = {lambda over 4}.)                                        B. (l = {lambda over 2}.)

C. (l = {2 over 3}lambda .)                                     D.(l = {lambda ^2}.)

Giải

Theo công thức  (ell = n{lambda over 2};;; n=1;2;3…).

Chọn đáp án B.

————————————————-

Bài 3 trang 83 SGK  

Trên một sợi dây dài (40) cm có sóng dừng, người ta quan sát thấy có (4) bụng sóng. Tần số dao động là (400) Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

Giải

Áp dụng công thức (ell = n{lambda over 2}) với (n = 4) (4 bụng sóng)

( Rightarrow ) Bước sóng (lambda = {{2ell } over n} = {{2.0,4} over 4} = 0,2;(m))

Tốc độ truyền sóng trên dây (v = lambda f = 0,2.400 = 80;(m/s)).

————————————————-

Bài 4 trang 83 SGK 

Một dây có một đầu bi kẹp chặt, đầu kia buộc vào một nhánh của một âm thoa có tần số (600) Hz. Âm thoa dao động tạo ra một sóng dừng trên dây có 4 bụng. Tốc độ sóng trên dây là (400) m/s. Tìm :

a) Bước sóng.

b) Độ dài của dây.

Giải

Sóng dừng có 2 đầu mút cố định gồm 4 bụng ( n = 4), tốc độ truyền sóng (v = 400) (m/s), tần số (f = 600) (Hz).

a) Bước sóng (lambda = {v over f} = {{400} over {600}} = {2 over 3} = 0,67(m).)

b) Chiều dài của dây (ell = 4{lambda over 2} = {4 over 3} = 1,34(m).)

The post Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap