Bài 16: Giao thoa sóng( nâng cao)

Bài 1 trang 89 SGK 

Điều kiện để có giao thoa sóng là

A. Hai sóng chuyển động ngược chiều giao nhau.

B. Hai sóng cùng tần số và độ lệch pha không đổi giao nhau.

C. Hai sóng có cùng bước sóng giao nhau.

D. Hai sóng có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau.

Giải

Điều kiện để có giao thoa sóng là hai sóng cùng tần số và có độ lệch pha không đổi giao nhau.

Chọn đáp án B.

———————————————————-

Bài 2 trang 89 SGK 

Hai sóng kết hợp là

A. Hai sóng chuyển động cùng chiều và cùng tốc độ.

B. Hai sóng luôn đi kèm với nhau.

C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. Hai sóng cùng bước sóng và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.

Giải

Hai sóng kết hợp là hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Chọn đáp án C.

———————————————————-

Bài 3 trang 89 SGK  

Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

A. Sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe.

B. Sóng gặp khe bị phản xạ lại.

C. Sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới.

D. Sóng gặp khe sẽ dừng lại.

Giải

Khi một sóng trên mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới.

Chọn đáp án C.

———————————————————-

Bài 4 trang 89 SGK 

Trong một thí nghiệm tạo vân giao thoa của sóng mặt nước, người ta dùng hai nguồn dao động đồng pha có tần số (50) Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối liền tâm hai dao động là (2) mm. Tìm bước sóng và tốc độ truyền sóng.

Giải

Khoảng cách giữa hai vân cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối liền 2 tâm dao động là nửa bước sóng (lambda )

(Rightarrow i = {lambda over 2})

Theo giả thiết ta có ({lambda over 2} = 2,(mm) Rightarrow lambda = 4,(mm))

Tốc độ truyền sóng (v = lambda f = 4.50 = 200;mm/s.)

The post Bài 16: Giao thoa sóng( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap