Bài 16: Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện( nâng cao)

Bài 1 trang 84 SGK

Hãy chọn, một trong các ampe kế có giới hạn đo (GHĐ) khác nhau dưới đây để có số đo gần đúng nhất trong thí nghiệm đo suất điện động và điện trở của một pin cũ:

  A. GHĐ là 1A                                        B. GHĐ là 0,2A

 C. GHĐ là 50mA                                   D. GHĐ là 3A.

Giải

Nên chọn ampe kế có GHĐ là 50mA.

——————————————————–

Bài 2 trang 84 SGK  

Trong thí nghiệm trên, một bạn đã nối hai cực của biến trở rồi mới mắc M, N vào mạch điện (Hình 16.5 SGK). Hỏi dạng của đồ thị thu được có thay đổi không? Tại sao?

Giải

Không thay đổi vì biến trở cũng được sử dụng y như lúc trước, dòng điện phải vào con trỏ rồi mới vào đến phần điện trở còn lại.

The post Bài 16: Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap