Bài 17: Chương trình con và phân loạiTóm tắt lý thuyết 1. Khái niệm chương trình con a. Khái niệm: Để viết chương trình giải các bài toán lớn, phức tạp người lập trình có thể chia thành nhiều bài toán nhỏ, mỗi bài toán là một dãy lệnh mô tả một số thao tác nhất định (gọi là chương trình con). Sau đó ghép nối các chương… Read more about Bài 17: Chương trình con và phân loại

The post Bài 17: Chương trình con và phân loại appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment