Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm( nâng cao)

Bài 1 trang 98 SGK  

Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?

A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.

B. Nguồn âm và tai người nghe.

C. Môi trường truyền âm và tai người nghe.

D. Tai người nghe và thần kinh thính giác.

Giải

Cảm giác về âm phụ thuộc vào nguồn âm và tai người nghe.

Chọn đáp án B.

———————————————————

Bài 2 trang 98 SGK  

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Độ đàn hồi của nguồn âm.

B. Biên độ dao động của nguồn âm.

C. Tần số của nguồn âm.

D. Đồ thị dao động của nguồn âm.

Giải

Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của nguồn âm.

Chọn đáp án C.

———————————————————

Bài 3 trang 98 SGK  

Tai con người có thể nghe được những âm ở mức cường độ âm trong khoảng

A. Từ (0) dB đến (1000) dB.

B. Từ (10) dB đến (100) dB.

C. Từ (- 10) dB đến (100) dB.

D. Từ (0) dB đến (130) dB.

Giải

Tai người nghe có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng từ (0) dB đến (130) dB.

Chọn đáp án D.

———————————————————

Bài 4 trang 98 SGK  

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thì

A. Hoạ âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

B. Tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

C. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2.

D. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ hoạ âm bậc 2.

Giải

Từ cùng một dây đàn phát ra thì tần số của hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

Chọn đáp án B. 

———————————————————

Bài 5 trang 98 SGK 

Hộp cộng hưởng có tác dụng

A. Làm tăng tần số của âm.

B. Làm giảm bớt cường độ âm.

C. Làm tăng cường độ của âm.

D. Làm giảm độ cao của âm.

Giải

Hộp cộng hưởng có tác dụng làm tăng cường độ âm.

Chọn đáp án C

———————————————————

Bài 6 trang 98 SGK  

Tiếng la hét (80) dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm (20) dB?

Giải

Ta có

(eqalign{
& {L_1} = 80,(dB) = 10lg {{{I_1}} over {{I_0}}} Rightarrow {I_1} = {10^8}{I_0} cr
& {L_2} = 20,(dB) = 10lg{{{I_2}} over {{I_0}}} Rightarrow {I_2} = {10^2}{I_0} cr} )

Vậy ({{{I_1}} over {{I_2}}} = {10^6}).

———————————————————

Bài 7 trang 98 SGK  

Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản tương ứng với nốt nhạc la có tần số (440) Hz. Tốc độ sóng trên dây là (250) m/s.

Hỏi độ dài của dây bằng bao nhiêu?

Giải

Dây đàn phát ra âm cơ bản; trên dây có một bụng nên chiều dài của dây bằng một nửa bước sóng: (l = {lambda  over 2} Rightarrow lambda  = 2l)

(f =  {v over { lambda}}={v over {2ell }} )

(Rightarrow ) Chiều dài của dây:  (ell = {v over {2f}})

( Rightarrow ell = {{250} over {2.440}} approx   0,28(m).)

The post Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap