Bài 173. Luyện tập chung – VBT Toán 4

1. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Số

12856

489726

801205

68224

Gía trị của chữ số 8

800

2. Đặt tính rồi tính:

a) 52749 + 38426

b) 94802 – 45316

c) 417 × 352

d) 95150 : 295

3. Điền dấu  >, <, =

(dfrac{5}{8}….dfrac{8}{{11}})                             (dfrac{7}{9}….dfrac{5}{8})

(dfrac{{12}}{{18}}….dfrac{{18}}{{27}})                           (dfrac{{25}}{{36}}….dfrac{{25}}{{63}})

4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chều dài là 200m, chiều rộng bằng (dfrac{3}{5}) chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch ở ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

5. Tìm giá trị của số a và b biết:

Lời giải chi tiết

1.

Số

12856

489726

801205

68224

Giá trị của chữ số 8

800

80 000

800 000

8000

2.

3.

(dfrac{5}{8} = dfrac{{5 times 11}}{{8 times 11}} = dfrac{{55}}{{88}})

(dfrac{8}{{11}} = dfrac{{8 times 8}}{{11 times 8}} = dfrac{{64}}{{88}})

Vậy (dfrac{5}{8} < dfrac{8}{{11}}); làm tương tự ta được:

(dfrac{7}{9} > dfrac{5}{8};)               (dfrac{{12}}{{18}} = dfrac{{18}}{{27}})               (dfrac{{25}}{{36}} > dfrac{{25}}{{63}})

4. 

Tóm tắt:

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 × 3 = 120 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 120 × 200 = 2400 (m2)

Số ki-lô-gam thóc thụ được ở ruộng đó là:

24000 × 55 : 100 = 13200 (kg)

13200 kg = 132 tạ

Đáp số 132 tạ

5.

The post Bài 173. Luyện tập chung – VBT Toán 4 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap

Bài viết liên quan:

  1. Kéo vật nặng của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng để phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và gia tốc tại vị trí bên bằng
  2. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên là
  3. Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo  (lambda ) đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 
  4. Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức
  5. Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là