Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình conTóm tắt lý thuyết 1. Cách viết và sử dụng thủ tục a. Cấu trúc của thủ tục Procedure [ < danh sách tham số > ]; [ < phần khai báo > ] Begin [ < dãy các lệnh > ] End; Trong đó: Phần đầu thủ tục: gồm tên Procedure và tên thủ tục, danh sách tham số (nếu có).… Read more about Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

The post Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con appeared first on Học giải.

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]Source link

Leave a Comment