Bài 2: Các giới sinh vật – Giải bài tập Sinh 10

Bài 2: Các giới sinh vật

Bài 1:

Lời giải:

Đáp án B

Bài 2: Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.

Lời giải:

Đặc điểm chính của giới Khởi sinh , giới Nguyên sinh và Nấm là:

Giới Khởi sinh: Giới Khởi sinh là những sinh vật nhân sơ rất nhỏ bé, kích thước khoảng 1 – 3 μm . Chúng sống khắp nơi trong đất , nước, không khí, trên cơ thể sinh vật khác. Phương thức sống rất đa dạng: hoại sinh, tự dưỡng và kí sinh. Đại diện là vi khuẩn. Có nhóm sống được trong điều kiện rất khắc nghiệt (chịu được nhiệt độ 0oC – 1000 C, nồng độ muối cao 25 %) đó là vi sinh vật cổ, chúng là

Nhóm sinh vật xuất hiện sớm nhất đã từng chiếm ưu thế trên trái đất, nhưng tiến hóa theo một nhánh riêng.

Giới Nguyên sinh: Đại diện là tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh.

+ Tảo: là sinh vật nhân thực, đơn bào hay đa bào và có sắc tố quang hợp, là sinh vật tự dưỡng sống ở dưới nước.

+ Nấm nhày: Sinh vật nhân thực, tồn tại ở hai pha là pha đơn bào và pha hợp bào. Là sinh vật dị dưỡng, sống hoại sinh.

+ Động vật nguyên sinh: Là sinh vật nhân thực, cơ thể gồm một tế bào. Chúng có thể là sinh vật dị dưỡng (như trùng giày, trùng biến hình) hoặc tự dưỡng (trùng roi).

Giới Nấm: Các dạng nấm: nấm men, nấm sợi, địa y. Giới Nấm là những sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hay đa bào, cấu trúc dạng sợi, thành phần tế bào phần lớn có chứa kitin, không có lục lạp, không có lông và roi. Sinh sản hữu tính hoặc vô tính (bằng bào tử). Nấm là những sinh vật dị dưỡng (hoại sinh, kí sinh và cộng sinh).

Bài 3:

Lời giải:

Đáp án D

The post Bài 2: Các giới sinh vật – Giải bài tập Sinh 10 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap