Bài 2 trang 150 sgk Toán 5, Viết số thập phân có….

Viết số thập phân có.. Bài 2 trang 150 sgk toán 5 – Tiết 142. Ôn tập về số thập phân

Viết số thập phân có:

a) Tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm (tức là tám đơn vị và sáu mươi lăm phần trăm).

b) Bảy mươi hai đơn vị, bốn phần mười, chín phần trăm, ba phần nghìn (tức là bảy mươi hai đơn vị và bốn trăm chín mươi ba phần nghìn).

c) Không đơn vị, bốn phần trăm.

Bài giải:

a) 8,65 ;         b) 72,493 ;            c) 0,04.

Goc hoc tap