Bài 2 trang 72 sgk Toán 5, Tìm x: a) x nhân 1,8 = 72; b) x nhân 0,34 = 1,19 x 1,02;…

Tìm x: a) x nhân 1,8 = 72; b) x nhân 0,34 = 1,19 x 1,02;. Bài 2 trang 72 sgk Toán 5 – Tiết 39 Luyện tập

Tìm x:

a) x x 1,8 = 72;

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Hướng dẫn giải:

a) x x 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

x x 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

x x 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.

Goc hoc tap