Bài 20: Thực hành xác định tốc độ truyền âm( nâng cao)

Bài 1 trang 112 SGK 

Vì sao trong các thí nghiệm đã tiến hành, việc xác định bước sóng của âm lại dựa vào việc tìm độ dài của cột không khí trong ống khi nghe thấy âm to nhất mà không phải là khi không nghe thấy âm?

Giải

Nghe âm to nhất dễ xác định vị trí của pit – tông và xác định vị trí các bụng sóng. Lúc tắt hẳn khó xác định.

———————————————————–

Bài 2 trang 112 SGK  

Để xác định tốc độ truyền âm trong không khí, ta có thể chỉ làm thí nghiệm tìm độ dài (l) của cột không khí trong ống khí có cộng hưởng âm lần đầu, rồi tính bước sóng của âm theo công thức (lambda = 4l) được không ?

Giải

Không

Vì nếu chỉ làm thí nghiệm 1 lần tìm độ dài (ell ) của cột khí trong ống khi có cộng hưởng âm lần đầu bằng công thức(lambda = 4ell _{}^{}) thì sẽ không không bao giờ có kết quả chính xác vì thực tế rất khó xác định, ta phải làm thí nghiệm rất nhiều lần, suy ra giá trị trung bình.

The post Bài 20: Thực hành xác định tốc độ truyền âm( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap