Bài 23: Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam


Tóm tắt lý thuyết

1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ

 • Đất liền: diện tích 331.212 km2
 • Điểm cực Bắc: vĩ độ 23 độ 23’B tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang,
 • Điểm cực Nam: vĩ độ 8 độ 34’B tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
 • Điểm cực Tây: kinh độ 102 độ 09’Đ tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
 • Điểm cực Đông: kinh độ 109 độ 24’Đ tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Phần biển: Diện tích trên 1 triệu km2
 • Có 2 quần đảo lớn là: Hoàng Sa và Trường Sa.
 • Đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên:
 • Nước ta nằm hoàn toàn trong vòng đai nội chí tuyến bán cầu Bắc.
 • Trung tâm khu vực gió mùa Đông Nam Á
 • Cầu nối giữa đất liền và hải đảo.
 • Tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

2. Đặc điểm lãnh thổ

a. Phần đất liền

 • Kéo dài theo chiều Bắc Nam 1650km, tương đương 15o vĩ tuyến.
 • Nơi hẹp nhất thuộc tỉnh Quảng Bình.
 • Có đường bờ biển cong hình chữ S 3260km
 • Biên giới: 4500km

b. Phần biển Đông mở rộng về phía Đông và Đông Nam

 • Có hai quần đảo lớn là
 • Quần đảo Trường Sa huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà).
 • Quần đảo Hoàng Sa (TP.Đà Nẵng)
 • Ý nghĩa
  • Đối với tự nhiên: Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa phong phú. Tuy nhiên cũng xảy ra nhiều thiên tai…
  • Đối với hoạt động kinh tế xã hội:
  • Giao thông vận tải phát triển như: đường không, đường thuỷ
  • Công nông nghiệp: điều kiện tự nhiên như khí hậu đất đai, nguồn nước rất thuận lợi giúp cho nông công nghiệp phát triển.

Reader Interactions
Source link

Leave a Comment